Skolyoz Terapisi Nedir?

  • Blog Header Image

  • Skolyoz omurganın üç düzlemde yer değişirmesiyle gelişen bir sağlık sorunudur. Röntgen filmlerinde omurganın sağa ya da sola doğru 10 dereceden fazla eğikliğinin fark edilmesiyle bu tanı konur. Her yaşta görülmekle birlikte en sık ergenlik döneminde karşımıza çıkmaktadır. 10-16 yaş arasındaki çocukların % 1-3’ü risk altındadır. Nedeni halen bilinmemekle birlikte kız çocuklarında erkek çocuklarına göre 8 kat daha fazla görülmektedir.

Temel olarak üç majör tipe kategorize edebilir: Konjenital skolyoz, sendromik skolyoz ve  idiyopatik skolyoz.

Konjenital skolyoz doğuştan, anne karnında gelişim aşamasında ortaya çıkan skolyozdur. Sendromik skolyoz  ise kas-sinir sistemi, iskelet sistemi ya da konnektif doku bozuklukları gibi başka bir hastalığın neticesinde gelişen türdür. İdiyopatik skolyozun ise nedeni belli değildir ve en sık bu formu karşımıza çıkmaktadır.

 İdiyopatik skolyoz başlangıç yaşına göre çeşitli sınıflara ayrılır. 0-3 yaş aralığındaki hastalar infantil, 4-9 yaş aralığındaki hastalar juvenil, 10 yaşından büyük hastalar ise adolesan idiyopatik skolyoz olarak sınıflandırılırlar. Herkesin evde kolaylıkla uygulayabileceği  Adam’s öne eğilme testi ile kolaylıkla erkenden fark edilebilir.

Tedavisi multidisipliner bir ekip çalışması ile mümkündür ve aile ekibin en önemli üyesi olarak Ortopedi uzmanı, Schroth terapisti  ve Ortotist ile birlikte hareket eder. Tedavide amaç öncelikle omurganın sağa ya da sola eğilme derecesini ifade eden Cobb açısının artmasını durdurmak, sonra  ise bu açıyı düşürmektir. Ortopedi hekimleri bu tedaviyi Cobb açısına göre şekillendirirler.0-10 derece arası gözlemle, 10-20 derece arası uzman bir fizyoterapist eşliğinde skolyoza özel egzersizlerle, 20-45 derece arası korse ve skolyoza özel egzersizlerle, 45 derece üzeri durumlar ise cerrahi olarak tedavi edilir.  Günlük yaşam aktivitelerine dikkat etmek de tedavinin başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Her yıl 1-30 Haziran arası tüm dünyada skolyoz farkındalık ayı olarak kutlanmaktadır ve erkenden fark edildiğinde egzersizle tedavi edilebildiği için çeşitli etkinliklerle erken tanının önemine dikkat çekilmeye çalışılmaktadır.